Op het schoolplein herken je de temperamenten!

De schooltijd is voor de een een plezier, voor de ander een crime

Voor het ene kind is het naar school gaan een uitdaging, voor het andere kind een berg om tegenop te zien.

In deze tekst richt ik me op jullie als leerkrachten in het basisonderwijs.

Je hebt al wat maanden achter de rug met je lessen. Ben je al gewend aan je groep? Misschien heb je dezelfde groep als vorig schooljaar. Maar velen van jullie zullen weer voor een groep kinderen staan die je niet kent, althans nog niet goed kent.

Zoveel kinderen, zoveel karakters:

  • Het stille kind dat het liefst achter in de klas wil zitten en nooit zijn vinger opsteekt
  • Het luidruchtige kind dat gelijk al veel vriendjes om zich heen schaart
  • Het ijverige kind dat bij les 1 al wacht tot de juf eindelijk de boekjes uitdeelt
  • Het gevoelige kind dat zijn etui en schriftje al netjes op tafel heeft liggen

… en de vele varianten die te verzinnen zijn.

Hoe kun je nu het béste uit de kinderen in je klas halen? Hoe kun je zorgen dat elk kind tot zijn recht komt in dit schooljaar? En “last but not least”, hoe kun je bereiken dat elk kind in jouw klas zich prettig en begrepen voelt?

Jouw ervaring in het onderwijs zal je ver brengen bij bovenstaande vragen. Die ervaring wil ik zeker niet onderschatten. Ik wil je alleen nóg een handvat erbij geven waardoor dit schooljaar zowel voor jou als voor de kinderen een mooi jaar wordt.

Het gaat over het kennen en herkennen van temperamenten. Elders op deze site kun je lezen wat het temperament met het karakter te maken heeft. Ook kun je lezen wat de kenmerken zijn van de verschillende temperamenten. Want: iedereen heeft een temperament!

Temperamenten

In het boekje “Na 1 avond begrijp ik jou” kun je lezen hoe je het beste om kunt gaan met de verschillende temperamenten. (Het boekje kun je namelijk in 1 avond uitlezen). Ook ontdek je je eigen temperament. Zodra je weet welk temperament je leerling heeft, dan kun je inschatten hoe die leerling zich zal gaan gedragen op school. Wanneer je daar rekening mee gaat houden zullen de lessen zowel voor jou als voor de leerling heel prettig en succesvol zijn.

Uiteraard heb je niet met 1 leerling te maken maar wellicht met 20 of 30 leerlingen. Na het lezen van het boekje zul je ontdekken dat elk kind de eigenschappen van een van de vier temperamenten het meest zal vertonen. Ik noem dat het “dominante temperament”.

Zodra je weet welk temperament in een kind dominant is, kun je achterhalen wat de combinatie van jouw temperament en dat van het kind teweeg brengt. Je zal gelijke temperamenten duidelijk herkennen.

Ben je geïnteresseerd in het boek, dan kun je dat via deze site bestellen. Wil je als basisschool meerdere exemplaren bestellen dan krijg je 10% korting op de boekprijs.

Aarzel niet want het boekje kan ook buiten schooltijden waardevol voor je zijn, zoals bijvoorbeeld voor de relatie met je partner of met je eigen kind(eren).