Je partner beter begrijpen

Heb je problemen in je relatie omdat je het gedrag van je partner niet begrijpt?

Dan wil ik je graag helpen bij het oplossen van jouw probleem!

Ik ga je uitleggen hoe je je partner beter kunt gaan begrijpen. Ook wanneer je geen problemen ervaart.

Wanneer je problemen hebt met je partner ben je vaak geneigd om je te focussen op bijvoorbeeld de ruzie zelf. Het gevolg is dan dat je eigenlijk alleen de woordenwisseling probeert “op te lossen”. Maar hoe de ruzie is ontstaan weet je dan niet.

Wanneer je je gaat verdiepen hoe jezelf en je partner in elkaar zit, dan ga je begrijpen hoe ruzies en misverstanden ontstaan.

Eén van de eenvoudigste manieren is het kennen en herkennen van de temperamenten. Wanneer je de temperamenten kent, dan weet je – waaróm iemand een bepaald gedrag (karakter) heeft – hoe het komt dat mensen verschillend reageren op een zelfde situatie.

Bij het kennen en herkennen van de temperamenten zul je ontdekken dat het gedrag van jezelf en van anderen niet zo onbegrijpelijk is. Sterker nog, af en toe is gedrag zelfs te voorspellen.

Bij het woord “temperament” zullen velen gelijk denken aan “temperamentvol”. Het woord “temperament” gaat echter veel verder. Iedereen heeft namelijk temperament.

Wat is het verschil tussen temperament en karakter?

Het karakter is het geheel van innerlijke eigenschappen en gedragskenmerken die de ene persoon van de andere onderscheiden, en het temperament is de natuurlijke gemoedsgesteldheid, de aard van het gemoed.

Je temperament, wat van nature al in je zit, bepaalt voor een groot deel hoe je je gedraagt. Op basis van je temperament vorm je je karakter in de loop van je leven.

Wanneer je je eigen temperament kent, en dat van je partner, dan zul je ontdekken hoe je het beste met elkaar om kunt gaan. 

Door het kennen en herkennen van de temperamenten los je de meeste misverstanden op en kun je ze ook voorkomen.

Ben je in je element met je temperament? Leer het vuur, water, lucht en aarde in jezelf kennen...

Ontdek je temperament

Ons temperament

Heel ons leven draait om relaties, in welke mate dan ook. Via communicatie onderhouden we die relaties. Als mens leggen we gedurende ons leven steeds verbinding met een ander, soms heel luchtig, soms heel diep. Zo’n verbinding staat of valt met onze manier van communiceren. Je zult ongetwijfeld wel eens ervaren hebben dat een gesprek stroef verliep. Maar wellicht ook dat je een gesprek met een vreemde aanknoopte wat onverwacht fijn aanvoelde. Ons temperament speelt daar een grote rol in.

Gesprekken verlopen vaak het beste wanneer je de ander kent en weet hoe jezelf overkomt bij die ander. Wanneer je je eigen temperament kent en dat van de ander, zul je merken dat het verloop van gesprekken bijna voorspelbaar is, afgezien van de inhoud dan.

Bij onze geboorte is ons temperament in onze genen vastgelegd. Dat is een soort basis van waaruit we het leven instappen. Tijdens ons leven vormen we ons karakter. Maar het temperament blijft bestaan. Het kan zelfs zo zijn dat je nu een bepaald karakter vertoont wat helemaal niet bij jouw temperament past. In zo’n situatie voel je je niet lekker in je vel zitten. Dan voelt je gedrag geforceerd aan.

Ontdek je eigen temperament en het temperament van je partner. 

Dán begrijp je het gedrag van je partner beter.

Wat bepaalt ons gedrag? 

Dat is o.a.:

 • temperament
 • leeftijd
 • leven vroeger thuis
 • opvoeding
 • opleiding
 • sociaal/economische situatie
 • persoonlijk ontwikkelingsniveau
 • motivatie (kan variabel zijn)
 • situatie op het moment

Zo zie je dat het temperament niet het enige is wat ons gedrag bepaalt. Toch is het wel de basis van waaruit wij handelen. Bedenk wel, niemand “is” een temperament, maar iemand kan wel veel eigenschappen van een temperament vertonen.

Zo zijn er 4 soorten temperamenten te onderscheiden, het cholerische, het sanguinische, het melancholische en het flegmatische. Ze zijn te vergelijken met de elementen vuur, lucht, aarde en water.

De 4 temperamenten

Overzicht van de 4 temperamenten met hun eigenschappen

Op de afbeelding zie je de 4 temperamenten:

 • Het vurige cholerische temperament
 • Het luchtige sanguinische temperament
 • Het aardse melancholische temperament
 • Het waterige flegmatische temperament

Op de menubalk kun je onder “Temperamenten” meer lezen over welke eigenschappen er bij een bepaald temperament horen.

Probeer de ander niet te veranderen, maar te begrijpen. Wanneer je een ander wilt veranderen, is dat vaak het gevolg van een oordeel dat je over die ander hebt. Misschien is het een idee om je energie te stoppen in het leren kennen van die ander en hem of haar vervolgens te begrijpen.

Relatieproblemen

Wanneer je problemen hebt in de relatie met je partner, dan komen er regelmatig misverstanden om de hoek kijken. Jij zegt “dit” en je partner verstaat “dat”. Of jij vertaalt de houding van je partner op een geheel andere manier dan wat je partner bedoelt. Voor onszelf zijn wij altijd heel duidelijk. De vraag is of onze boodschap ook altijd zo overkomt als wij bedoelen. Daar ligt vaak het misverstand. Is daar wat aan te doen? Ja!

Zo je bij de temperamenten kunt zien, zijn er 2 die “extravert” zijn. Die hebben hun hart op de tong. Die zeggen gewoon waar het op staat, ook, of misschien wel, juist bij een krachtige woordenwisseling. Dat ligt in hun aard. Wanneer de partner van hen ook extravert is, kan het er behoorlijk heftig aan toe gaan. Maar wanneer hun partner “introvert” is, dan zal deze schrikken van de woordenexplosie. Beide partijen volgen hun aard, en doen op hun manier hun best.

Je kunt je voorstellen dat zo de ruzies en onenigheden ontstaan, terwijl het niet altijd de bedoeling zal zijn. Juist bij problemen in een relatie komt de ware aard sneller naar boven. Wanneer je weet waaróm je partner zo reageert, kun je daar ook beter mee omgaan.

Door je te verdiepen in de temperamenten ontdek je hoe verschillende temperamenten in een relatie van nature op elkaar reageren. In het boekje staat beschreven wat de kracht en wat de valkuilen zijn van de combinatie van verschillende temperamenten in een relatie.