Temperamenten

Relaties en communicatie

Heel ons leven draait om relaties, in welke mate dan ook. Via communicatie onderhouden we die relaties. Als mens leggen we gedurende ons leven steeds verbinding met een ander, soms heel luchtig, soms heel diep. Zo’n verbinding staat of valt met onze manier van communiceren. Je zult ongetwijfeld wel eens ervaren hebben dat een gesprek stroef verliep. Maar wellicht ook dat je een gesprek met een vreemde aanknoopte wat onverwacht fijn aanvoelde. Ons temperament speelt daar een grote rol in.

Gesprekken verlopen vaak het beste wanneer je de ander kent en weet hoe jezelf overkomt bij die ander. Wanneer je je eigen temperament kent en dat van de ander, zul je merken dat het verloop van gesprekken bijna voorspelbaar is, afgezien van de inhoud dan.

Bij onze geboorte is ons temperament in onze genen vastgelegd. Dat is een soort basis van waaruit we het leven instappen. Tijdens ons leven vormen we ons karakter. Maar het temperament blijft bestaan. Het kan zelfs zo zijn dat je nu een bepaald karakter vertoont wat helemaal niet bij jouw temperament past. In zo’n situatie voel je je niet lekker in je vel zitten. Dan voelt je gedrag geforceerd aan.

Wat bepaalt ons gedrag? Dat is o.a.:

  • temperament
  • leeftijd
  • leven vroeger thuis
  • opvoeding
  • opleiding
  • sociaal/economische situatie
  • persoonlijk ontwikkelingsniveau
  • motivatie (kan variabel zijn)
  • situatie op het moment

Zo zie je dat het temperament niet het enige is wat ons gedrag bepaalt. Toch is het wel de basis van waaruit wij handelen. Bedenk wel, niemand “is” een temperament, maar iemand kan wel veel eigenschappen van een temperament vertonen.

Zo zijn er 4 soorten temperamenten te onderscheiden, het cholerische, het sanguinische, het melancholische en het flegmatische. Ze zijn te vergelijken met de elementen vuur, lucht, aarde en water.

In de rij voor de kassa

Op bovenstaande afbeelding kun je zien dat het gedrag van mensen in de rij bij de kassa kan verschillen.

In de rij voor de kassa…

Op bovenstaande afbeelding kun je zien dat het gedrag van mensen in de rij bij de kassa kan verschillen.

In de beschrijving van de temperamenten laat ik het verschil in gedrag zien in de rij bij de kassa. Ik zal het steeds over “hij” hebben, maar uiteraard valt “zij” daar ook onder.