Cholerisch

vuur_header

Het cholerische temperament

De cholericus is extravert, dat wil zeggen dat hij gemakkelijk kan verwoorden wat hij wil en wat hij van iets vindt. Zijn energie is naar buiten gericht. Hij is een gedreven man. Hij weet wat hij wil en zal ook vaak zijn doel bereiken. Meestal vindt hij de “zaak” belangrijker dan de “mens” met wie hij werkt. Hij is erg actief, productief en constructief. Zijn humeur kan nogal wisselend zijn. Hij is vaak optimistisch gestemd.
(In de lange rij voor de kassa kan hij boos worden op de traagheid van een klant of op het niet efficiënt werken van een caissière).